89 34 35 36

Spar ikke de forkerte steder ...

Køb og salg af bolig er sikkert nogle af dit livs allerstørste økonomiske og juridiske dispositioner, og du bør ikke bare lukke øjnene, krydse fingrene og håbe, at alt går godt.

Du vil typisk være omgivet af dygtige professionelle folk - ejendomsmægler, bank, forsikringsselskab - men de har alle et produkt at sælge dig, og deres succes afhænger i sidste ende af, at de får det solgt og bedst muligt. Det er der intet odiøst i, så lang tid du er opmærksom på, at de pågældende ikke er uvildige, men har egne interesser at pleje.

De fleste vælger derfor at søge hjælp hos en advokat, når de skal købe eller sælge bolig. Advokater er uvildige og har ikke andre ydelser at sælge dig end juridisk rådgivning og praktisk hjælp til at komme sikkert gennem handlen.

I en bolighandel er der for mange penge på spil til at spare de få tusinde kroner, som advokatbistand koster.

Advokater er ansvarsforsikret. Overser advokaten noget i forbindelse med handlen, der burde være opdaget, dækker forsikringsselskabet klientens tab.

Se også boligadvokat.tips.

Advokatforbehold

Uanset om du er køber eller sælger: underskriv aldrig en købsaftale uden at sikre dig, at aftalen indeholder et advokatforbehold.

Forbeholdet kan fx være formuleret således: "[Sælgers] [Købers] underskrift på købsaftalen er betinget af, at [sælgers] [købers] advokat kan godkende købsaftalen som helhed såvel som dens enkelte bestemmelser".