89 34 35 36

Vi hjælper dig ...

SENIORJURA.dk er det sted på nettet, hvor du som medlem af DANSKE SENIORER gratis kan få et hurtigt juridisk råd, og hvor du billigt kan få bistand til dagligdagens jura - oprettelse af testamente eller ægtepagt, bolighandel, gennemgang af kontrakter, retssager og meget mere.

SENIORJURA:dk drives af og den juridiske bistand ydes af UNIVERSADVOKATER, der samarbejder tæt med DANSKE SENIORER på en række områder.

Har du oprettet et behandlingstestamente?

Ved at oprette et behandlingstestamente sikrer du, at lægerne følger dine ønsker i forhold til behandling, når du ikke selv er i stand til at give udtryk for dine ønsker.

I behandlingstestamentet kan du blandt andet registrere dine ønsker i forhold til livsforlængende behandling og diverse behandlinger, der udføres med brug af tvang.

Din registrering træder først i kraft, når du er ude af stand til selv at give udtryk for dine ønsker.

Du kan endvidere bestemme, at de beslutninger, som du har truffet i behandlingstestamentet, kun skal gælde, hvis dine nærmeste pårørende eller eksempelvis en fremtidsfuldmægtig giver deres accept.

Du kan oprette dit behandlingstestamente gratis på sundhed.dk ved at udfylde formularen på hjemmesiden, hvor du ligeledes kan tilbagekalde eller ændre dit behandlingstestamente.

Spørg os gerne, hvis du er i tvivl.

Båndlæggelse af arv – hvad er det?

Når du opretter dit testamente, kan du blandt andet vælge at båndlægge arven. Det indebærer, at arven anbringes i et forvaltningsinstitut, eksempelvis i en bank, hvor arvingen ikke selv kan disponere over arven, så længe den er båndlagt.

Al arv, både tvangsarv og friarv, til livsarvinger, fx børn, børnebørn og oldebørn, kan båndlægges, mens det for en ægtefælles vedkommende kun er friarven, der kan båndlægges.

Tvangsarv kan alene båndlægges til livsarvingen fylder 25 år. Friarv er ikke underlagt denne tidsbegrænsning, og kan i princippet være båndlagt i hele arvingens levetid.

Formålet med at båndlægge en arv er typisk at beskytte den mod arvingens eventuelle uhensigtsmæssige forbrug, fx i en umoden alder.

I særlige tilfælde giver arveloven mulighed for, at den offentlige myndighed Familieretshuset kan tillade frigivelse af arven, eksempelvis hvis arven har en begrænset værdi (under kr. 100.000), hvis båndlæggelsen af arven ikke længere tjener et rimeligt formål, eller hvis arven skal bruges til en velfærdssag for arvingen, eksempelvis til brug for køb af fast ejendom eller i forbindelse med sygdom.

Båndlæggelse af arv er en byrdefuld bestemmelse, hvorfor du som arvelader skal overveje grundigt, om båndlæggelse af arven er nødvendig.

Kontakt Sofie Thøgersen for mere info på telefon 89 34 35 06 eller e-mail st@universadvokater.dk. Den første kontakt er altid gratis.

seniorjura.dk

Sitet SENIORJURA.dk ejes, drives og redigeres af UNIVERSADVOKATER I/S under ansvar bl.a. over for Advokatsamfundet.

DANSKE SENIORER har intet ansvar for den rådgivning, som UNIVERSADVOKATER yder.

 - 20,1 KB

Hvad kan jeg bestemme i en fremtidsfuldmagt?

Med en fremtidsfuldmagt bestemmer du selv, hvem der skal repræsentere dig, hvis du på et tidspunkt bliver svækket, enten fysisk eller mentalt.

Hvis du er ude af stand til selv at varetage økonomiske og personlige forhold, og du ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, vil Familieretshuset beskikke en værge, som du ikke selv har indflydelse på valget af.

Det er derfor en god ide at oprette en fremtidsfuldmagt, inden det er for sent, så du selv kan pege på, hvem der skal varetage dine økonomiske og personlige forhold i fremtiden.

Kontakt Sofie Thøgersen for nærmere info på 89 34 35 06 eller st@universadvokater.dk.