89 34 35 36

Hvad der sker med din pension afhænger i første omgang af, om du har en livrente eller en ratepension.

En livrente er en pensionsordning, der bliver udbetalt lige så længe, man lever - uanset om du bliver 68 eller 98, så ophører pensionen ved din død. Det betyder også, at der som udgangspunkt ikke vil blive udbetalt noget beløb efter din død.

Det er dog ikke usædvanligt, at livrenten har en garantiperiode på fx 10 år. Har din livrente/pensionsordning en garantiperiode, og dør du inden, du har nået at få pensionen udbetalt i den garanterede periode, vil der gå et beløb til den/de begunstigede ifølge ordningen.

En ratepensionsordning er en opsparing, som du får udbetalt i rater typisk fordelt over 10 år. Dør du inden, du har nået at få udbetalt alle raterne, vil den/de, der er begunstigede ifølge ordningerne få den resterende del af ratepensionen udbetalt.

Det er derfor afgørende, at du forholder dig til, hvem der skal være begunstiget på dine ordninger.

 

Nærmeste pårørende

Hvis du ikke har indsat en begunstiget i din pensionsordning, vil summen automatisk blive udbetalt til din ”nærmeste pårørende”

Hvem, der er din ”nærmeste pårørende”, afhænger af, om din pensionsordning er oprettet før eller efter den 1. januar 2008, og af om du har indsat begunstigelsesklausulen ”nærmeste pårørende” efter den 1. januar 2008.

Er din pensionsordning oprettet før den 1. januar 2008, og har du ikke indsat begunstigelsesklausulen efter den 1. januar 2008, er følgende omfattet af klausulen ”nærmeste pårørende”:

 • ægtefælle/registreret partner
 • børn, børnebørn eller oldebørn
 • arvinger i henhold til testamente eller arveloven

Er din pensionsordning oprettet efter den 1. januar 2008, eller har du indsat begunstigelsesklausulen efter den 1. januar 2008, er følgende omfattet af klausulen ”nærmeste pårørende”:

 • ægtefælle/registreret partner
 • samlever, hvis I har boet sammen i mindst to år, eller I venter, har eller har haft barn sammen
 • børn, børnebørn eller oldebørn.
 • arvinger i henhold til testamente eller arveloven (punkt opstilling)

Ønsker du at indsætte en begunstiget med navns nævnelse, skal du kontakte dit pensionsselskab. Det kan anbefales, at du kontakter dem skriftligt.

Da indsættelsen af en begunstigelse kan få skattemæssige konsekvenser for dig, er det anbefalelsesværdigt at drøfte indsættelsen af en begunstiget med dit pensionsselskab, forinden du skriftligt anmoder om indsættelse af en begunstiget.

Du kan dog altid indsætte nedenstående personer, uden at det får skattemæssige konsekvenser for dig:

 • personer omfattet af klausulen nærmeste pårørende
 • din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle/registrerede partner
 • dit stedbarn eller stedbarns barn
 • en navngiven person, som har fælles bopæl med dig ved indsættelsen

 

Samleverpension/ægtefællepension

Det kan også være, at din ægtefælle eller samlever har ret til at få en ægtefællepension/samleverpension. Det afhænger af din konkrete pensionsordning.

En ægtefælle- eller samleverpension er en pension, der kommer til udbetaling efter din død, hvis du efterlader dig en samlever eller en ægtefælle.

Ægtefælle- eller samleverpensionen udbetales i en kortere eller længere periode, alt efter din konkrete pensionsordning.

Har du en ordning, der omfatter samleverpension, skal du være opmærksom på kravet om, at du skal have oprettet et testamente, hvori du begunstiger din samlever. 

 - 15,8 KB

 

ATP

Har du en ægtefælle, har han/hun i langt de fleste tilfælde ret til at få udbetalt en engangssum fra ATP i anledning af din død. Beløbets størrelse afhænger af din alder ved din død.

Beløbet vil blive udbetalt automatisk, såfremt du bor her i landet.

Du kan læse mere om bl.a. beløbets størrelse og betingelserne for at være berettiget til beløbet her .

Har du en samlever, skal I registrere jer som samlevende hos ATP for at være berettiget til automatisk at modtage et beløb fra ATP.

Hvis man ikke var registeret som samlevende forud for dødsfaldet, skal den efterlevende samlever søge om at få summen udbetalt.

Der er ikke forskel på størrelsen af beløbet til ægtefæller og beløbet til samlevende.

Du kan læse mere om her, hvordan man bliver registeret som samlevende, hvordan der søges om beløb efter at din samlever er død, betingelserne for at være berettiget til beløbet og beløbets størrelse.

Hvis du efterlader dig børn under 21 år, er de også berettiget til et beløb fra ATP. Beløbet udbetales automatisk. Det kræver således ikke nogen aktiv handling fra hverken dig eller fra dine børn.