89 34 35 36

Har du styr på dine papirer? Testamente, ægtepagt, lejekontrakt, gavebreve …

Et juridisk helbredstjek vil give dig overblik over konsekvenserne af de dokumenter, som du har oprettet, eller konsekvenserne af ikke at have oprettet dokumenter som fx en generalfuldmagt, et testamente, et gavebrev, en lejekontrakt, mv.  I forbindelse med et juridisk helbredstjek forholder vi os til din livssituation og til de ønsker, du har på nuværende tidspunkt. Vi gennemgår dine dokumenter og drøfter, om de (stadig) lever op til dine ønsker - og om du mangler dokumenter.


Et juridisk helbredstjek giver dig svar på spørgsmål som disse, hvis du er usikker:

 • Hvem arver mig?
 • Skal mine arvinger dele arven med deres ægtefælle i tilfælde af separation/skilsmisse?
 • Hvem er begunstiget på mine pensionsordninger?
 • Hvad sker der med formuen, hvis jeg gifter mig, og hvilken betydning har det for arven efter mig? Og hvad hvis min kommende ægtefælle har gæld?
 • Hvad sker der med formuen, hvis min samlever ønsker at ophæve samlivet?
 • Hvad sker der med formuen, hvis min ægtefælle vil skilles?
 • Kan jeg gøre noget for at undgå, at mine arvinger skal betale så stor en arveafgift?
 • Hvad skal jeg være opmærksom på som boliglejer?
 • Hvem skal tage sig af min økonomi, hvis jeg ikke længere selv er i stand til det? 


Du får med andre ord et overblik over, hvordan din juridiske stilling er inden for en bred vifte af privatlivets forhold. Formålet er at forebygge problemer, inden de opstår.


Et juridisk helbredstjek forløber således:

 1. du sender dine dokumenter til advokaten
 2. du får et prisoverslag
 3. din situation gennemgås med advokaten under et møde eller telefonisk
 4. advokaten udarbejder et dokument med en oversigt over de forhold, der er drøftet, samt de anbefalinger, som drøftelserne har givet anledning til.


Ønsker du at høre nærmere eller at bestille tid til et juridisk helbredstjek, er du velkommen til at kontakte os på mail@universadvokater.dk.