89 34 35 36

Hvad gør alderen ved personskadeerstatningen?

Du kan komme til skade på mange måder, og det kan enten være din egen skyld, eller det kan være andres skyld, at du kommer til skade. Hvis du kommer til skade. kan du have krav på en erstatning uanset om det er din egen skyld eller andres.


Erstatning fra egen forsikring

Om du kan få en erstatning fra eget forsikringsselskab afhænger af, om du har tegnet en såkaldt fritidsulykkesforsikring.

Der er stor variation i ulykkesforsikringerne fra selskab til selskab. Nogle selskaber tilbyder, at man kan tegne en ulykkesforsikring uanset alder, andre vil kun tegne ulykkesforsikringer for personer under en vis alder. Atter andre selskaber vil gerne tegne ulykkesforsikringer, men nedsætter erstatningsstørrelsen afhængig af forsikringstagerens alder

Om din alder har betydning i forhold til din mulighed for at få en erstatning udbetalt fra dit eget forsikringsselskab, afhænger således helt af, hvor du har tegnet forsikringen.

 

Erstatning fra skadevolder eller dennes forsikringsselskab

Hvis der er en tredjepart, der har voldt skade på dig, kan du have krav på en erstatning.

Du kan i givet fald få erstatning for

  • helbredelsesudgifter
  • svige og smerte
  • varigt mén
  • erhvervsevnetab
  • tabt arbejdsfortjeneste

Din alder i sig selv er ikke en hindring for at få udbetalt en erstatning, men størrelsen af den erstatning, du får, vil kunne være afhængig af din alder.